Kinh

2009-09-02 0:21 (UTC)

けい kei

経験 けいけん kinh nghiệm
経営 けいえい kinh doanh
経緯 けいい kinh vĩ
経済 けいざい kinh tế
経費 けいひ kinh phí
経線 けいせん kinh tuyến
経度 けいど kinh độ
経典 けいてん kinh điển, kinh thánh
神経 しんけい thần kinh


経る へる  đi qua, trải qua
経過 けいか qua, trôi qua
経由 けいゆ trải qua
経歴 けいれき lý lịch
経路 けいろ con đường
経理 けいり quản lý tiền tài
経済的 けいざいてき có tính kinh tế