Kế

2009-08-26 19:21 (UTC)

けい kei

計画 けいかく kế hoạch
計算 けいさん kế toán
計略 けいりゃく kế lược


計る はかる  lượng
計画的 けいかくてき một cách có kế hoạch
計上 けいじょう tổng cộng
計量 けいりょう đo lường
会計 かいけい  kê khai, chứng từ
家計 かけい  kinh tế gia đình