Nhạc

2009-09-05 21:56 (UTC)

がく gaku らく raku


楽典 がくてん  nhạc điển, quy tắc soạn nhạc
楽譜 がくふ  phổ nhạc, bản nhạc
音楽 おんがく  âm nhạc


楽しい たのしい  vui
楽しむ たのしむ  tận hưởng
楽しみ たのしみ  vui vẻ
楽団 がくだん  dàn nhạc
楽器 がっき  nhạc cụ
楽  らく   dễ, thư giãn
楽園 らくえん  nơi cực lạc, lạc vien
楽勝 らくしょう dễ dàng thắng
楽天 らくてん  lạc quan
楽天的 らくてんてき một cách lạc quan
楽々 らくらく  dễ
楽観的 らっかんてき một cách lạc quan
気楽 きらく  thư thái, an nhàn
極楽 ごくらく  cực lạc
道楽 どうらく  giải trí, hứng thú,
娯楽 ごらく  vui vẻ, giải trí
快楽 かいらく  khoái lạc
軽音楽 けいおんがく nhạc nhẹ